Soraliike Lindberg

Ingvald Lindberg Oy on 70-vuotias perinteikäs kirkkonummelainen perheyritys. Olemme tarjonneet kuljetus- ja maanrakennuspalveluja Kirkkonummen ja koko Länsi-Uudenmaan alueella. Sillä samalla tiellä jatkamme edelleen, vain palveluvalikoimamme on parantunut. Olemme hyvä kumppani kaikissa maanrakennusasioissa niin projektirakentajille kuin oman kodin tekijöille.

Kiviaineksen toimitus

Toimitamme rakennuksille kaikki tarvittavat kiviainekset kalliomurskeesta täytehiekkaan, pieniin sekä suuriin rakennusprojekteihin. Meiltä saat kaikki tarvitsemasi kiviainekset: pihasoraa, tiesoraa, kalliomursketta, kivituhkaa, eristehiekkaa, leikkihiekkaa, salaojasepeliä, täytesoraa, välpättyä soraa, seulottu soraa, betonisoraa, seulapääkiviä ja luonnonkiviä.

Kiviainesten toimittamisen lisäksi olemme rakentajan kumppani kaikissa maansiirtoon ja maanrakennukseen liittyvissä töissä.

Pystymme toimittamaan tilatut kiviainekset useimmiten jo seuraavana arkipäivänä. Viimeistään toimitamme tilauksen perille kahden arkipäivän kuluessa. Pidämme huolta toimitusten aikatauluista, joten et joudu odottelemaan työmaalla turhaan.

Viikonlopputoimitukset

Toimitamme kiviaineksia myös viikonloppuisin, mikäli tilaus tehdään viimeistään edellisen torstain aikana.

Apua suunnitteluun ja kustannusarviointiin – vaikka työmaallasi

Sinun ei tarvitse olla maanrakennuksen asiantuntija, me autamme mielellämme suunnittelussa ja annamme kustannusarvion ja määrät tarvittavista maalajikkeista. Tulemme tarpeen tullen myös paikan päälle auttamaan sinua suunnittelussa.
Toiminta-alueemme kattaa Kirkkonummen ja lähikunnat.

Maanrakennus- ja maansiirtotyöt

Teemme kaikkia maanrakennus- ja maansiirtotöitä sekä pienillä että suurilla työmailla.

Rakennusten pohja- ja pihatyöt

Raivaamme tontin ja sinne johtavan tien kannoista ja ylisuurista kivistä, kaivamme ja kuljetamme ylimääräisen maa-aineksen pois, kaivamme rakennuksen perustuksen sekä teemme pohjat varsinaiselle anturalle. Huolehdimme myös tulevan rakennuksen salaoja- ja sisätäytöistä sekä tarvittavien viemärilinjojen kaivamisesta sekä viemäriputkien asennuksista ja liitämme ne kunnallistekniikkaan, pienpuhdistamoon tai rakennamme saostuskentän.

Kunnallistekniikka

Tarjoamme kaikki kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät palvelut sekä isoissa että pienissä rakennusprojekteissa.