Kuljetus- ja kunnostuspalvelut sekä maa-ainekset

 

Kuljetuspalvelut

Tarjoamme monipuolisia kuljetuspalveluja tarkoituksenmukaisella ja nykyaikaisella kalustolla, luotettavasti ja lyhyelläkin varoitusajalla.

• Maa-ainesten kuljettaminen

• Lumenajaminen

• Tela- ja pyöräalustaisten työkoneiden siirrot (kaivinkoneet, metsäkoneet)


Teiden kunnossapitopalvelut

Tien sorastus

Suomessa säätilojen jyrkät vaihtelut ja eri vuodenaikojen rasitukset kuluttavat sorateiden pintoja ja aiheuttavat sorastuksen tarvetta. Sorastus on ajankohtainen viimeistään siinä vaiheessa, kun lanaamalla ei enää saada kuoppia ja uria tasattua tai kun lanauksen jälkeen tie pysyy hyvänä korkeintaan muutaman päivän.

Tien hiekoitus

Teiden hiekoitusta tarvitaan talvisin ja keväisin, kun tien pinta muuttuu vaarallisen liukkaaksi.


Tien kesäsuolaus

Teiden kesäsuolauksella pyritään ehkäisemään tienpinnan pölyämistä. Suolaus tehdään useimmiten keväisin tienpinnan olessa vielä märkä, tarvittaessa suolaus toki voidaan tehdä myös myöhemmin.


Lumenajo

Runsaslumiset talvet ovat haasteellisia erityisesti tiheästi asutuilla taajama-alueilla, joissa ainoa sijoituspaikka auratulle lumelle on taloyhtiön parkkipaikka tai leikkialue. Me kuljetamme auratun lumen pois asiakkaan haluamaan paikkaan.

Kiviainekset

Oletpa sitten rakentamassa taloa tai täyttämässä hiekkalaatikkoa, saat meiltä kaikki tarvitsemasi kiviainekset. Sinun ei tarvitse olla kiviainesten asiantuntija – me autamme mielellämme sopivimman materiaalin valinnassa.

Pihasorat

Kalliomurske 0—12 mm
Kalliomurske 0—16 mm
Kivituhka 0—3 mm
Kivituhka 0—6 mm

Pihan pintamateriaali kannattaa valita alueen käyttötarkoituksen mukaan. Jos piha-alueella ajetaan autolla, toimii pintamateriaalina parhaiten hieman karkeampi kalliomurske, jonka raekoko vaihtelee 0–16 millimetrin välillä. Alueilla, missä liikutaan enimmäkseen jalkaisin voidaan valita hienojakoisempaa materiaalia, esimerkiksi 0–3 millimetrin kivituhkaa, joka on mukavan tuntuinen vaikka paljaiden varpaiden alla.

Tiesorat

Kalliomurske 0—12
Kalliomurske 0—16
Kalliomurske 0—32
 

Pehmeää tai routivaa tien pintaa kannattaa ensin parantaa karkeajakoisella (0–32 mm) kalliomurskeella. Tien käyttömukavuutta lisää, jos karkean kerroksen päälle ajetaan vielä hienojakoisempi murskekerros. Mitä hienojakoisempaa pintamateriaalia käytetään, sitä tasaisempi pinta saadaan. 0–12 millimetrin kalliomurskeella pinnoitetulla tiellä on lastenkin mukava pyöräillä.

Jakavat sorat

Kalliomurske 0—56
Kalliomurske 0—90
Kalliomurske 0–200

Uutta tietä rakennettaessa pohjalle valitaan kantavaksi kerrokseksi kalliomursketta, jonka raekoko on 0–56 tai jopa 200 millimetriä. Mitä pehmeämpään maastoon tie tai rakennus perustetaan, sitä suurempirakeista materiaalia kantavaan kerrokseen tulee käyttää. Tavallisesti kantava kerros on noin 30 cm, mutta routiva tai pehmeä maaperä vaatii vähintään 50 cm paksuisen kantavan kerroksen.

Pihahiekat ja kivet

Leikkihiekka (hiekkalaatikoihin)

Seulottu hiekka 0—4

Hiekoitushiekka

Seulottu sora 0—8

Seulapääkiveä

Luonnonkiviä 20—50 mm

Seulapääkivet ovat pyöreitä, ei-rikottuja luonnonkiviä. Seulapääkivet sopivat erinomaisesti pihan ja puutarhan maisemointiin.

Rakennussorat

Salaojakiviainekset (salaojituksiin)

Salaojasora
Salaojasepeli 6–16 mm

Rakennusten ja muiden vaativien kohteiden salaojituksissa käytetään kalliosta tehtyä salaojasepeliä, jonka raekoko vaihtelee välillä 6–16 mm.

Salaojasora on seulottu puhtaasta harjusorasta, ja sitä käytetään usein esimerkiksi peltojen salaojituksissa.

Betonilajikkeet (betonin valmistukseen)

Betonisora 0—8

Täyttömaa

Täyttömaa (rakennuksen perustuksen sisä- ja ulkopuolisiin täyttöihin)

• Eristehiekka on hienoa hiekkaa (joukossa saattaa olla joitakin kiviä), jota käytetään rakennuksen eristeiden päälle.

• Seulottu täyte on hiekkaa, josta on seulottu pois yli 20 millimetrin kivet. Sitä käytetään muun muassa sähköputkien ja -piuhojen sekä viemäriputkien ja panospuhdistamoiden ympärille

• Välpättyä soraa käytetään erityisesti rakennuksen sokkelin sisätäytöissä.

• Täytesora on edullinen vaihtoehto muihin kuin yllämainittuihin pihan täyttöihin, joissa ei ole erityisiä teknisiä vaatimuksia täyttöainekselle.

Sepelit

Sepelit (kapillaarikatkoon / sokkelin vierustaan)

Sepeli 6—16
Sepeli 16—32

Puhtaasta sepelistä on seulottu kaikkein hienojakoisin aines pois. Sitä käytetään rakennusten sokkeleiden ympärillä estämässä kosteuden siirtymistä maaperästä rakennusten perustuksiin. Riittävän suuri raekoko varmistaa kapillaari-ilmiön katkaisun.

Myyntimäärät

Myynti tonneittain

Kiviainekset myydään tonneittain. Tarvittavan määrän laskemisessa auttavat seuraavat suuntaa antavat säännöt:

• Auton lavalla 1 m³ kiviainesta painaa n. 1,2—1,8 tonnia.

• Maahan tiivistettynä 1 m³ kiviainesta painaa noin 2 tonnia.

Kalusto

Meillä on käytössä omaa kalustoa seuraavasti:

•Nuppi 3 akselinen 14-15 tn

•Nuppi 4 akselinen 16-17 tn

•Yhdistelmä-auto 7 akselinen 38-40 tn 

•Yhdistelmä-auto 8 akselinen 40-42 tn 

•Yhdistelmä-auto 9 akselinen 42-45 tn